Photo by Ryan Quintal on Unsplash

Bazı oyuncakların sadece çocuklar için yapılmadığına o kadar eminim ki:)

Esas hedef kitlesi 1.5 yaş ile 16 yaş olan LEGO, yaratıcılıkta sınır tanımama iddiasıyla 7’den 77’ye herkesin markası.

Yaratıcılığı tetikleyici iş modeli ile bilinen ve kendini uzun yıllardır iteratif şekilde yenileyen LEGO yolculuğuna Danimarka’da marangozluk yapan Ole Kirk Christiansen’in atölyesinde yaptığı tahta oyuncaklarla başlıyor.

Gelin bu yolculuğa biraz eşlik edelim.


Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Nedir bu BitClout?

Özetle; her kullanıcının kendi adına bir coin’e sahip olduğu ve diğerlerinin coin’lerinizi Bitcoin ile satın alarak hissenize sahip oldukları yeni bir kripto sosyal platform.

Blockchain tabanlı bu platform, Bitcoin gibi, tamamen açık kaynaklı bir proje ve söylenenlere bakılırsa arkasında hiçbir şirket yok.

Platformdaki her profilin, herkesin alıp satabileceği bir coin’i vardır. Platformda hesap oluşturarak kendi coin’ninizi yaratabilirsiniz. Her coin’in fiyatı, insanlar satın aldıklarında yükselir ve sattıklarında düşer. Dolayısıyla bir coin’in daha popüler olacağını düşünüyorsanız o coin’i erkenden satın almayı düşünebilirsiniz.


Photo by Aron Visuals on Unsplash

Wu Wei 無爲 .

Combined two words.

Yet we should understand what they mean separately.

Wu 無

Wu is interpreted as “nothing”, which is actually not the case. Wu is like a verb or a pattern of action. When things are Wu’d, then another happening can begin again. Why is that so?

The simplest way to understand the word for Wu, I’d like to use the metaphor of our digestive system.

If you are chewing food in your mouth, you are busy chewing and so the next stop, which is the stomach, cannot get his food. …


Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Bu yazıyı okumadan önce 1 dakikanızı isteyeceğim.

Lütfen şunu bir düşünün.

Kendinizle en son ne zaman baş başa kaldınız?

Siz ve kendiniz. Baş başa geçirdiğiniz bir süre.

İç ve dış gürültülerden uzak bir deneyimden bahsediyorum.


Photo by JJ Ying on Unsplash

Mastering any skill requires time and effort.

But how does Brazil produce one of the best soccer players in the world?

How does a humble storefront music school in Dallas, produce Jessica Simpson, Demi Lovato, and a succession of pop stars?

And how did a 13-year-old girl named Clarissa accomplished a month worth of practice in just 6 minutes?

I’ve always wanted to learn how to play the piano and speak French I wish I was better at a million other things but they all take a lot of time luckily I read the talent code and found a few…


Photo by Nimble Made on Unsplash

Mavi yaka, beyaz yaka, altın yaka, metal yaka, yeni yaka ve dahası…

Rengarenk bu yakalar, İş dünyası çalışanlarını kategorilemek ve sınıflandırmak adına sıklıkla kullandığımız metaforların başında geliyor.

Aklımdakileri aktarmadan evvel, bu yakaların neyi ve kimi temsil ettiğini keşfetmeli.


Photo by Duy Hoang on Unsplash

Asıl konuya gelmeden evvel, algı kavramına çok kısa değinmek isterim.

Algı, duyularımızın aldığı bilgileri yakalayan, işleyen ve aktif olarak anlam kazandıran bir kabiliyettir. Duyusal organlarımız aracılığıyla bize ulaşan uyarılarla çevremizi anlamamızı sağlayan, kolaylaştıran bilişsel bir süreçtir. Buradaki en önemli nokta, algı bu sinyalleri sadece pasif bir şekilde almaz, dönüştürür.


Photo by Kimson Doan on Unsplash

Çok uzun yıllardır hizmetlerde, ürünlerde, iş modellerinde inovasyonu konuşuyoruz. İnovasyonu bu haliyle konuşmadığımız tek bir yer kaldı, o da kendimiz.

2020’nin büyük bölümü kozada geçti.


Photo by Sincerely Media on Unsplash

Günümüzde farklı başlıklar halinde duyabileceğimiz ‘‘Deneyim Tasarımı’’ en temelde bir ürünü, hizmeti, servisi veya sistemi tasarlarken öncesini, esnasını ve sonrasını düşünecek şekilde kapsamaktır. Deneyimi genişletmek ve etraflı bir şekilde ele almak demektir.

Bu sayede tasarladığımız şey her ne ise pürüzsüz bir deneyim sunacaktır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store